Handelsbetingelser

Anvendelse og gyldighed 
Ethvert salg fra Danatek er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. er ikke bindende for Danatek, medmindre Danatek skriftligt har accepteret dette.

Tilbud/ordre
Aftale mellem køber og Danatek anses først for indgået ved Danatek’s fremsendelse af varen eller ved Danatek’s skriftlige accept af tilbuddet. Fremsendelse af ordrebekræftelse til køber anses ikke som accept af købers tilbud, medmindre dette er anført udtrykkeligt i ordrebekræftelsen. I handelskøb kan annullering af en ordre kun ske med Danatek’s skriftlige godkendelse.

Fortrydelsesret
I forbrugerkøb har køber 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Du skal meddele os, senest 14 dage efter modtagelse af varen, at du ønsker at returnere

Du kan ikke fortryde et køb ved blot at nægte at modtage varen. Varer, der har været i stald, opfylder ikke lovens forudsætninger for at gøre fortrydelsesret gældende, idet de ikke er egnede til videresalg efterfølgende. Returneres varen i ubrudt emballage og ubrugt, refunderes det beløb, du har betalt for varen. Har du taget varen i brug, vil Danatek foretage en vurdering af varens værdiforringelse, og herefter kun refundere det beløb, der svarer til forskellen mellem værdiforringelsen og den pris, du har betalt for varen. Hvis du fortryder dit køb, skal varerne tilbageleveres til:

Danatek A/S
Svingelbjergvej 1
9640 Farsø

Returnering
Ovenstående adresse benyttes også ved returnering af varer i forbindelse med reparation / reklamation. Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb tilbage, du har indbetalt til os. Beløbet bliver refunderet til det kort, du har betalt med, eller til din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelse. Omkostninger til fragt og porto i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten refunderes ikke - du skal selv betale for at returnere varen. Ved returnering af en vare, skal du sørge for, at varen er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor din postkvittering / dit track-and-trace nummer. Du skal afsende varer, der returneres, senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du har fortrudt dit køb. For at lette ekspeditionen kan du vedlægge en kopi af din ordrebekræftelse eller faktura, som du kan sende med varen. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. For information om hvad det koster dig at sende varer retur, bør du undersøge priser hos de forskellige udbydere. Alt efter pakkens størrelse / vægt, og i visse tilfælde adressen, returpakken afsendes fra, er der i Danmark forskellige takster.

Priser, fragt m.v
Danatek’s priser er incl. moms og fragt, og er dagspriser. Når du handler på vores hjemmeside indgås aftaler på dansk.

Leveringsbetingelser
Hovedregel: Levering sker hurtigst muligt, ca. 1-4 dage efter bestilling afgivet inden kl. 11.00. Ved køb under 499,- kroner ex. moms / 623,75,- inkl. moms betales for forsendelsen 60,- ex. moms / 75,- kr inkl. moms. Ved køb over dette beløb er standard forsendelser indenfor Danmarks grænser, dog ikke Grønland og Færøerne, inkluderet i prisen. Undtagelser: Undtagelser vedr. forsendelsesomkostninger vil fremgå i markedsføringsmaterialet. Ekstra udgifter i forbindelse med forsendelser leveret med kurér eller ekspres kan forekomme. Der er intet ekspeditionsgebyr. Danatek forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre priser på forsendelsesomkostninger og fragtbetingelserne generelt.

Betaling
Kortbetaling kan benyttes på Internettet, og vi tilbyder betaling med flg. korttyper:

  • Dankort
  • eDankort
  • Mastercard
  • Mobilepay

Der tages ikke gebyr ved betaling på www.danatek.dk, og beløbet hæves naturligvis først på dit kort, når varerne sendes fra Danatek. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Levering m.v.
Danatek tilstræber, at levering sker hurtigst muligt, ca. 1-4 dage efter bestilling afgivet inden kl. 11.00. Levering skal dog senest ske inden for rimelig tid. Levering anses for sket, når genstanden er overgivet til en fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen. Ved forsinkelse fra Danatek’s side kan køber i handelskøb kun gøre misligholdelses beføjelser gældende, såfremt forsinkelsen strækker sig ud over 30 dage, efter levering burde være sket. Køber kan i så fald vælge at kræve aftalen gennemført til en ny leveringsdato eller annullere ordren. Køber kan ikke gøre andre misligholdelses beføjelser gældende over for Danatek. Danatek er ikke ansvarlig overfor køber, når force majeure omstændigheder indtræder og hindrer eller udsætter opfyldelse af aftalen - herunder strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra leverandører, manglende transportmuligheder, eller andre omstændigheder, som Danatek ikke er herre over. I dette tilfælde er Danatek berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Undersøgelsespligt
I handelskøb er køber forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Reklamation og ansvar
Handelskøb: Køber skal give skriftlig meddelelse om fejl/mangler direkte til Danatek uden ugrundet ophold dog senest tre dage efter manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Såfremt køber ikke underretter Danatek om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at returnere varen til Danatek uden forudgående skriftlig accept. Ethvert mangels krav skal uanset art være gjort gældende senest 24 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. Danatek’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter Danatek’s valg, enten at foretage om levering, afhjælpning eller at meddele køber et af Danatek fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangels beføjelser gældende.
Forbrugerkøb: Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. De første 6 måneder er der en formodning for at en mangel var til stede fra start. De sidste 18 måneder er det dig, der skal sandsynliggøre at manglen var der fra start. Er reklamationen berettiget, kan du enten få varen ombyttet, repareret, eller få et afslag i prisen / pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" (senest indenfor 2 måneder) efter du har opdaget manglen. Reklamationen skal være berettiget, dvs. manglen på varen må ikke være opstået af f.eks. forkert brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Er reklamationen berettiget, refunderer vi - indenfor rimelighedens grænser - dine fragtomkostninger. Ved returnering bedes du oplyse så detaljeret som muligt hvad problemet er. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Kontakt evt. vores salgs afdeling inden returnering på 30 10 47 43, Karsten Sørensen eller på mail [email protected].

Varen sendes til:
Danatek A/S
Svingelbjergvej 1
9640 Farsø

Handelskøb og forbrugerkøb
Danatek er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som en mangel måtte forårsage herunder - men ikke begrænset til - enhver form for skade, der rammer besætning, afgrøder og maskiner eller forårsager driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v. I forbrugerkøb er købelovens § 80, stk. 1, ikke herved fraveget.

Produktansvar
For produktansvar er Danatek alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Danatek fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag, herunder - men ikke begrænset til - enhver form for skade på besætning, afgrøder eller maskiner som følge af brug af en vare købt hos Danatek. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Danatek’s produktansvarsforsikring. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Danatek, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning Danatek måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Danatek skadesløs i samme omfang, som Danatek’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

Værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem køber og Danatek afgøres i handelskøb ved Danatek’s hjemting under anvendelse af dansk ret. Dette lovvalg omfatter dog ikke dansk rets internationalprivatretlige regler. Danatek kan dog altid vælge at sagsøge køber ved dennes.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os på hjemmesiden, har vi brug for min. følgende oplysninger:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-mail adresse
Sidstnævnte har vi brug for, da vi iflg. lovgivningen på området, skal sende dig en ordrebekræftelse. Dine data opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Direktøren og ansatte hos Danatek har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige for www.danatek.dk er Danatek. Vi opbevarer/transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til www.Danatek.dk videregives ikke eller sælges på nogen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ikke personfølsomme oplysninger. Du kan altid gøre indsigelse mod registreringen jf. Persondataloven: Kontakt os på [email protected]


På www.danatek.dk anvendes cookies med det formål at optimere siden og dens funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt for dig som muligt. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvis du ønsker dette.

Logstatistik
Vi bruger logstatistik på www.danatek.dk som opsamler diverse informationer, f.eks. hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvor på siden de forlader butikken osv. Statistikken anvendes kun med det formål at optimere hjemmesiden.

Levering:

Vi tror på gennemsigtighed

Derfor skal du aldrig være i tvivl om, hvad det koster at få en vare sendt.

Hos os er det simpelt:
Køber du varer for mere end 623,75,- kr inkl. moms pr. ordre, leverer vi varen fragtfrit til dig, lige til døren.
Køber du for under 623,75,- kr inkl. moms pr. ordre, koster det 75,- kr inkl. moms at få varerne leveret, uanset hvad du køber.

Og så er der det med småt ...

Eneste undtagelse for denne regel er levering af varer til ikke-brofaste øer, hvor du skal regne med et mindre fragttillæg.

Ved levering til udlandet så kontakt os for leveringspriser m.m.


Vi leverer altid hurtigst muligt, og i langt de fleste tilfælde får du varen allerede dagen efter din bestilling er afgivet. Vær opmærksom på, at vi sender alle pakker som flex leveringer, medmindre du ønsker andet. Hold derfor godt øje med posten eller fragtmanden: De sætter varerne af på din adresse, selvfølgelig på en forsvarlig måde. Er du tilmeldt modtagerflex ordningen hos Post Danmark, sættes varer vi sender, der hvor du har angivet det, hver gang.

Mindre forsendelser sendes med Interfjord; større maskiner eller leverancer med Interfjord eller fragtmand. Har vi din mail adresse registreret i vores system, modtager du en mail, når varen sendes fra os. Afgiver du din bestilling på nettet, modtager du en mail med din ordrekvittering.

Har du betalt med kreditkort på nettet, trækkes beløbet først på din konto, når vi afsender varen, og vi trækker aldrig mere end det beløb, vi sender varer for. Fakturaen leveres med varerne. Bestiller du varer inden kl 11:00, modtager du dem dagen efter du har bestilt dem (på hverdage) - bor du på Bornholm, Anholt, Læsø eller en anden ikke-brofast ø, kan der pga. færgen være en ekstra dags leveringstid. Bor du på Færøerne eller Grønland, så kontakt vores salgsafdeling for en pris på levering.